Prawo pracy znajduje zastosowanie w następujacych przypadkach:
– przywrócenie utraconego roszczenia płacowego
– wypowiedzenie umowy o p
racę ze skutkiem natychmiastowym
– wypowiedzenie umowy o p
racę
– zwolnienie
– wypowiedzenie
– roszczenie płacowe
– urlop płatny
– prawo do rozwiązania stosunku pracy
– powództwo o rozwiązanie stosunku pracy

Prawo pracy – dla każdego, kto pracuje lub zatrudnia

Pracownicy zawieraja umowy. Co konkretnie znajduje się w tych umowach, jest zawsze po części sprawą negocjacji. Natomiast przysługujące każdemu pracownikowi roszczenia wynikające z ogólnych przepisów prawa pracy czasem nie są wcale uwzględnione w umowie. Dotyczy to tak samo umów o pracę, rozwiązania umowy o pracę, zwolnienia, odszkodowania, awansu czy upomnienia. Porada prawna wyjaśnia tu wszelkie wątpliwości i pomaga.

Doradzam i reprezentuję we wszelkich sprawach dotyczących prawa pracy. Wspólnie omawiamy stan faktyczny i definiujemy cele. Sprawdzam dokumenty, informuję o obowiązujących przepisach i przysługujących prawach. Negocjuję ze stroną przeciwną, prowadzę dla moich Mandantów spory sądowe i pozasądowe – kompetentnie i wytrwale.

Pracodawcy tworzą wewnątrzzakładowe normy oraz umowy o pracę. Dużo zależy wtedy od prawidłowych w sensie prawnym sformułowań. W przypadku ewentualnego sporu oszczędza to wiele czasu. kosztów i niespodzianek. Sprawdzanie formularzy umów również ma sens – czasy się zmieniają, a z nimi ustawy i paragrafy, Proszę zwrócić sie do mnie.