Część ogólna prawa cywilnego

Prawo socjalne
Prawo pracy
Prawo rodzinne
Prawo o ruchu drogowym

Prawo cywilne – wszystko, co sprawiedliwe

Prawo cywilne jest częścia zapisów prawnych, którą ogólnie opisuje się jako prawo prywatne. Reguluje ono różnorakie stosunki. jakie zachodzą m. osobami fizycznymi i naturalnymi. Na przykład, takie istotne w sensie prawnym związki powstają w wyniku umów.

Każda umowa zawiera prawa i obowiązki. Jednak daleko nie wszystkie strony tego przestrzegają. Co robić, jeśli jedna ze stron umowy nie wypełnia swoich obowiązków?

Życie biegnie szybko i czasem sytuacja osobista potrafi się zmienić. A stara, niewygodna umowa zostaje. Przy tym, przecież nie każdą umowę można szybko wypowiedzieć.

Wtedy doradzam i reprezentuję moich Mandantów we wszelkich zagadnieniach z dziedziny prawa cywilnego. Zarówno jako obrońca jak i powód. Zaczynając od pozwów o odszkodowania, poprzez żądania płacowe, a kończąc na postępowaniach upominawczych. A dzięki mojej znajomości języka reprezentuję również Mandatów jeśli chodzi o żądania stron polskich lub przeciwko nim.

Prawna asysta jest sensowna i bardziej niż pomocna, jeśli zawarte umowy nie są dotrzymywane lub nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Zawsze, gdy np. trzeba przejrzeć umowy, dochodzić własnych roszczeń czy wywalczyć sprawiedliwość należy zwrócić się do prawnika.

Porada prawna jest również tak samo pomocna przy planowaniu i przed podpisaniem umów, jak w czasie kryzysów, sporów czy w przypadku powstałej szkody.